MB66 News

Được MB66 Business thành lập vào tháng 2 năm 2024, MB66 News là công ty chuyên cung dịch vụ tin tức game online hàng đầu. Tất cả nội dung được MB66 News biên soạn đều được viết từ những chuyên gia hàng đầu, được kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi đưa đến độc giả.

– Tên Doanh Nghiệp: MB66 Ws

– Mã Số Thuế Doanh Nghiệp: 0317957777

– Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 37 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

– Người Đại Diện: Trần Võ Thành Trung

– Vốn Điều Lệ: 27.000.000.000 VNĐ (hai mươi bảy tỷ đồng)

– Ngành Nghề Kinh Doanh: Game Online

– Tình Trạng: Đang Hoạt Động